hrv | eng

natrag na "usluge"

Postoji mnogo različitih vrsta psihoterapije. Sve imaju za svrhu pomoći ljudima da prebrode stres, emocionalne probleme i teškoće u odnosima. Zajedničko im je da se baziraju na razgovoru između terapeuta i klijenta. Neke od psihoterapija su površnije i imaju za cilj pružiti klijentu podršku i površnije razumijevanje vlastitih teškoća. Neke su dublje i zadiru u razmatranje prošlih iskustava i kako su ona utjecala na sadašnji život. Psihoterapije koju Vam mogu ponuditi u mojoj ordinaciji su suportivna (podržavajuća) i psihodinamski orjentirana (analitička psihoterapija).

Podržavajuća se najčešće kombinira i s uzimanjem nekog od lijekova kao što su antidepresivi i/ili anksiolitici i učestalost može biti jednom tjedno, ili rjeđe.

Analitička se temelji na Freudovim teoretskim konceptima psihoanalize ali je modificirana za jednostavniju primjenu. Seanse se odvijaju najmanje jednom, a najviše tri puta tjedno u trajanju od 45 minuta. Radi se na prepoznavanju našeg nesvjesnog i kako ono utječe na naš sadašnji život, tj. na simptome i probleme koji se javljaju. Svjesno i emotivno razumijevanje toga daje osobi mogućnost promjene i nalaženja skladnijeg načina življenja s više unutrašnjeg zadovoljstva i harmonije.