hrv | eng

dr_sanja_bobanDiplomirala sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Radila sam na Klinici za psihijatrijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu gdje sam završila specijalizaciju iz psihijatrije.

Radila sam u psihoterapijskoj ambulanti Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu.

Otvorila sam privatnu psihijatrijsko-psihoterapijsku ordinaciju u kojoj danas radim.

Tijekom 25 godišnjeg rada u području psihijatrije bavila sam se individualnom, grupnom i obiteljskom psihoterapijom. Radila
sam s odraslima, djecom i adolescentima kao i njihovim obiteljima. Stalni sam stručni suradnik časopisa Teen u kojem pišem za rubriku psihološke pomoći mladima.

Poseban interes mog rada je psihoanalitička psihoterapija. Iz tog razloga započela sam 1996. godine edukaciju iz psihoanalize koju sam obavila dijelom u Zagrebu, a dijelom u Trstu i Amsterdamu. Nakon završene edukacije 2009. godine, stekla sam naziv psihoanalitičar i postala direktan član Međunarodnog psihoanalitičkog udruženja. Član sam i Evropske psihoanalitičke federacije kao i Hrvatskog psihoanalitičkog društva.